ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสรุปภาพรวมตลาด ตรวจสอบได้ผ่าน Bualuang iTrading

การตรวจสอบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสรุปภาพรวมตลาดเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับนักลงทุน การดูภาพรวมวของตลาดหรือ Market summary ผ่านแอป Bualuang iTrading กำลังเป็นที่นิยม นักลงทุนมืออาชีพต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านจุดนี้ วันนี้เราจะเรียนรู้ถึงสิ่งสำคัญหรือข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้จักและวิเคราะห์ให้เป็น


ทำความรู้จักกับเมนู Pre-trade บนแอป Bualuang iTrading

เมนู Pre-trade นี้ สามารถใช้เพื่อดูข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสรุปภาพรวมตลาด เรามาดูวิธีการทำงานของเมนูนี้กันเลย!

ขั้นตอนแรก ให้คลิกที่ Pre-trade > Market Summary ก็จะปรากฎภาพดังนี้


ส่วนของ Market Summary จะเป็นการเคลื่อนไหวของดัชนีรายวัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสรุปภาพรวมตลาด ซึ่งจะประกอบด้วบ SET, SET50, SET100 และด้านล่างจะเป็น Top Swing, Top Gainers, Top  Losers บางคนอาจจะยังไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ เราจะมาดูความหมายกันเลย


Market Summary

 1. SET หมายถึง ดัชนีราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ที่จะคำนวณโดยการเฉลี่ยราคาหุ้นสามัญแบบถ่วงน้ำหนักให้เท่าๆ กัน ซึ่งจะทำการเปรียบเทียบมูลค่าตลาดรวมของหุ้นสามัญทั้งหมดในวันนั้น กับ มูลค่าตลาดรวมของวันฐาน คือวันที่ทำการเปิดซื้อขายวันแรก วิธีการคำนวณ ดังนี้ SET Index = (มูลค่าตลาดรวมของหุ้นสามัญทั้งหมดในวันนั้น x 100) / มูลค่าตลาดรวมวันฐาน
 2. SET50 หมายถึง ดัชนีที่ใช้สำหรับวัดราคาหุ้นสามัญ 50 ตัว ซึ่งจะทำการคัดเลือกจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization โดยเน้นสภาพคล่องการซื้อขายมากที่สุด 50 อันดับ
 3. SET100 หมายถึง ดัชนีที่ใช้สำหรับวัดราคาหุ้นสามัญ 100 ตัว ซึ่งจะทำการคัดเลือกจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization โดยเน้นสภาพคล่องการซื้อขายมากที่สุด 100 อันดับแรก
 4. Top Swing หมายถึง หุ้นที่มีผันผวนแกว่งตัวระหว่างราคาสูงสุดกับราคาต่ำสุด
 5. Top Gainer หมายถึง หุ้นที่มีราคาเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก หรือขาขึ้น เมื่อเทียบกับราคาปิดของวันทำการก่อนหน้านี้
 6. Top Loser หมายถึง หุ้นที่มีราคาเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ หรือขาลง เมื่อเทียบกับราคาปิดของวันทำการก่อนหน้านี้

ต่อไปเราจะมาดูข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสรุปภาพรวมตลาด ของหน้า Index Summary กันบ้างว่ามีอะไรบ้าง และหมายถึงอะไร


Index Summary

 1. Last ส่วนนี้หมายถึง ราคาในตอนนี้
 2. Change (%)  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของหุ้นดัชนีที่คิดเป็น %
 3. Value (M.Baht) ตัวนี้หมายถึง มูลค่าการซื้อขายในวันนั้น ๆ
 4. Low / High คือ ค่าดัชนีที่ราคาเคลื่อนไหวสูงสุดและต่ำสุด

จากนี้จะดูในส่วนข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสรุปภาพรวมตลาด ของ Stock Ranking ซึ่งเป็นตารางจัดอันดับหลักทรัพย์ และข้อมูลในส่วนนี้จะมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง และมีอะไรที่เราต้องรู้บ้าง


ในส่วนของ Top Gainer, Top Loser และ Top Swing เราได้บอกข้อมูลไปข้างต้นแล้ว ก็จะขอข้ามส่วนนี้ไปเลยก็แล้วกัน แต่เราจะมาทำความรู้จักกับส่วนดังต่อไปนี้


Stock Ranking

 1. Most Active Value หมายถึง อันดับของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด
 2. Most Active Volume หมายถึง อันดับของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด
 3. Most Active Value by Sector หมายถึง อันดับของกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด
 4. Most %Change by Sector หมายถึง อันดับของกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

ส่วนต่อไปเป็นส่วนที่เรียกว่า Investor Type เป็นส่วนที่จะสรุปมูลค่าการซื้อขายตามประเภทของนักลงทุน

ส่วนนี้เป็นส่วนที่มีข้อมูลของสถาบัน บัญชีบล. ต่างประเทศ และในประเทศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสรุปภาพรวมตลาด ทั้ง 4 ส่วนนี้มีความหมายดังนี้


Investor Type

1. สถาบัน

หมายถึง กองทุนรวม ซึ่งกองทุนรวมนี้จะทำการระดมเงินจากานักลงทุนและนำเงินลงทุนไปซื้อหุ้นตามกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ กองทุนรวมเปรียบเสมอนตัวแทนในการเล่นหุ้นของผู้ลงทุนเลยก็ว่าได้

2. บัญชีบล.

หรือโบรกเกอร์ เป็นกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่ดูแลการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนทุกประเภท โดยโบรกเกอร์จะมีฝ่ายซื้อขายหุ้นให้โดยเฉพาะ ซึ่งเรียกว่า Proprietary Trade ซึ่งโบรกเกอร์จะให้เงินทุนแก่คนกลุ่มนี้เพื่อให้ทำการเทรดให้ได้กำไร เมื่อได้กำไรแล้วก็จะแบ่งกำไรให้อีกตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกัน

3. ต่างประเทศ

หมายถึง นักลงทุนทั่วโลกที่ได้นำเงินมาร่วมลงทุนในตลาดหุ้นประเทศไทย หุ้นที่นักลงทุนกลุ่มนี้นิยมซื้อขายกันก็คือหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคาร เป็นกลุ่มที่มักจะลงทุนด้วยเงินก้อนโตทำให้ส่งผลต่อราคาหุ้นไทยอย่างรวดเร็ว การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติมีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาหุ้นไท

4. ในประเทศ

หมายถึง นักลงทุนรายย่อย ที่มีเงินทุนไม่มากนัก จึงไม่กล้าที่จะเสี่ยงต่อการลงทุนมากนัก พวกเขาจะคอยติดตามทิศทางราคาตลาดหุ้นตามการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนกลุ่มนี้ไม่มีข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ในการลงทุนมากนัก


สำหรับใครที่ตั้งใจจะเทรดหุ้นให้ได้กำไรดี จำเป็นที่จะต้องศึกษาแนวทางการวิเคราะห์หุ้นให้มากขึ้น สำหรับ Bualuang iTrading ก็จัดช่องทางที่จะช่วยเหลือนักลงทุนโดยการส่งการวิเคราะห์ทางเทคนิค ให้แบบรายวัน วิธีการสมัครรับข้อมูลเทคนิคการวิเคราะห์ผ่าน Bualuang iTrading เพื่อดูข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสรุปภาพรวมตลาด มีขั้นตอนดังนี้

 • เข้าเว็บไซต์ bualuang.co.th ใส่รหัส 6 หลัก และ password แล้วกด Login

 • เข้าไปที่เมนู “Setting” แล้วกด “สมัครบริการอิเล็กทรอนิกส์” แล้วกด “Research”

 • ตรวจดูอีเมลและเลือกรับข้อมูลเทคนิคการวิเคราะห์ที่ต้องการ สามารถเลือกได้ทั้งแบบภาษาไทยและอังกฤษ

 • คลิก “ตกลง”

เพียงเท่านี้เราก็จะได้รับข้อมูลวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสรุปภาพรวมตลาดได้แล้ว โดยสามารถค้นหาบทวิเคราะห์ได้จาก ชื่อหลักทรัพย์, กลุ่มหลักทรัพย์ และหัวข้อ ที่ต้องการ เสร็จแล้วให้เลือกวันที่และทำการ ค้นหา บทวิเคราะห์จะปรากฏขึ้นด้านล่างเป็นรูปแบบของไฟล์ .pdf

นอกจากนี้ หลักทรัพย์บัวหลวงยังมีแอปที่เรียกว่า Bualuang iChannel ที่เป็นบริการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนแก่ผู้ลงทุนทุกคน ให้ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะตลาดหุ้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะมีการอัพเดทข้อมูลตลอดวัน


iChannel บนแอปพลิเคชั่นหลักทรัพย์บัวหลวง นอกจากจะมีข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนแจ้งเตือนให้ตลอดทั้งวันแล้ว นักลงทุนยังสามารถรับชมรายการสดหรือรายการย้อนหลังเกี่ยวกับการลงทุนได้ด้วย ซึ่งเนื้อหาในการจัดรายการจะเป็นการวิเคราะห์ราคาหุ้นรายวัน และแนวโน้มในการลงทุนในประเทศและในต่างประเทศ หุ้นพื้นฐาน และหุ้นเด่นทางเทคนิค อีกทั้งยังมีเรื่องของการสรุปตลาดหุ้น การออมหุ้น การออมกองทุน การตรวจสอบสัญญาณหุ้น และอื่น ๆ เป็นต้น

เมื่อคลิกที่ iChannel จะมี category ให้เลือกว่าสนใจรายการย้อนหลังหรือรายการสดหมวดไหน ดังนี้


 • What’s new? จะเป็นรายการอัพเดทใหม่ ๆ

 • Research Briefing หมวดนี้จะเป็นรายการย้อนหลัง ที่เนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หุ้นและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ้น

 • Roadshow เนื้อหาจะเกี่ยวกับการนำเสนอเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ

 • E-Learning เป็นเนื้อหาสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่นักลงทุน เป็นบทเรียนออนไลน์

 • Rerun เน้นรายการย้อนหลัง อย่างรายการ ร.ว.ย

การที่มี Bualuang iChannel จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจสำหรับนักลงทุนได้มาก โดยเฉพาะนักลงทุนหน้าใหม่ที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากนัก ก็สามารถที่จะศึกษาหาข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสรุปภาพรวมตลาดได้ เหมือนมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอยู่ใกล้ ๆ หมดห่วงเรื่องข้อมูลการลงทุนไปได้เลย เพราะบัวหลวงใส่ใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะอยากที่จะมอบประการณ์การลงทุนที่ดีให้แก่นักลงทุนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพ การได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่มากพอ ก็จะช่วยให้การเทรดหุ้นประสบความสำเร็จไปได้

การรับข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสรุปภาพรวมตลาด จำเป็นที่จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์และติดตามข่าวสารให้อย่าง Bualuang iTrading และ iChannel ที่ได้นำเสนอวันนี้ โบรกเกอร์บัวหลวงได้สร้างแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกและส่งเสริมนักลงทุนเป็นอย่างมาก