วันเวลาเปิด/ปิดทำการของตลาดหุ้นอเมริกาและตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นอเมริกาและตลาดหุ้นไทยต่างมีวันและเวลาเปิดปิดทำการที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะวันหยุดราชการ, วันนักขัตฤกษ์ และวันเทศกาลสำคัญต่าง ๆ อย่างไรก็ตามวันปิดทำการสากล คือ วันเสาร์และอาทิตย์เหมือนกันกับตลาดหุ้นอื่น ๆ ทั่วโลก บทความนี้จะรวบรวมวันทำการของตลาดหุ้นไทย-อเมริกา รวมถึงตลาดหุ้นเปิดปิดกี่โมงแบบละเอียด


 

1. ตลาดหุ้นไทย: วันและเวลาเปิดปิดทำการ

1.1 ตลาดหุ้นเปิดปิดกี่โมง 

ตลาดหุ้นไทยเวลาเปิดปิดทำการ

เวลาท้องถิ่น

คาบการทำการ

09.30 น.

ช่วงก่อนเปิดตลาดเช้า(Pre-open 1)

09.55 หรือ 10.00 น.(สุ่ม) - 12.30 น.

สุ่มการซื้อขายช่วงเช้า(Morning Trading Session 1)

12.30 น. - 14.00 น.

ช่วงหยุดพักการซื้อขาย(Intermission)

14.00 - 14.25 หรือ 14.30 น.(สุ่ม)

ช่วงก่อนเปิดตลาดบ่าย(Pre-open 2)

14.25 หรือ 14.30 น.(สุ่ม) - 16.30 น.

สุ่มการซื้อขายช่วงบ่าย(Afternoon Trading Session 2)

16.30 - 16.35 น. หรือ 16.40 น.(สุ่ม)

ช่วงก่อนปิดทำการเพื่อคำนวณหาราคาปิด(Market Runoff Period)

16.35 หรือ 16.40 น.(สุ่ม) – 17.00 น.

ช่วงนอกเวลาทำการ 

17.00 น.

ปิดรับคำสั่งซื้อขาย และปิดทำการ

 

ช่วงที่ 1 ช่วงก่อนเปิดตลาดเช้าจะเป็นการเปิดตลาดเพื่อคำนวณหาราคาเปิด จะมีการซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ ซื้อขายครั้งเดียว ณ เวลาเปิดทำการ และประเภทการซื้อขายเป็นหน่วย

ช่วงที่ 2 ช่วงเวลาทำการซื้อขายช่วงเช้า จะเป็นการซื้อขายสองวิธี วิธีแรกการจับคู่อัตโนมัติและวิธีสองการบันทึกการซื้อขาย โดยที่วิธีจับคู่อัตโนมัติจะมีสองหน่วยแบบหน่วย Board Lot และหน่วยย่อย Odd lot ส่วนวิธีสองจะมีสี่วิธีการซื้อขาย ได้แก่ การซื้อขายรายใหญ่, ซื้อขายหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ, ส่งมอบหลักทรัพย์ผิดนัด และส่งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิกผิดนัด

ช่วงที่ 3 ช่วงหยุดพักการซื้อขาย คือ ช่วงพักจะไม่มีการทำการซื้อขายเกิดขึ้น

ช่วงที่ 4 ช่วงก่อนเปิดตลาดบ่าย จะเป็นช่วงที่คำนวณหาราคาเปิดด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติเหมือนช่วงก่อนเปิดตลาดเช้า

ช่วงที่ 5 ช่วงการซื้อขายบ่ายจะเหมือนช่วงที่ 2

ช่วงที่ 6 ช่วงก่อนปิดทำการเพื่อคำนวณหาราคาปิดด้วยวิธีการจับคู่การซื้อขายครั้งเดียว, บันทึกการซื้อขายรายใหญ่และหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวถือหุ้น

ช่วงที่ 7 ช่วงนอกเวลาทำการจะบันทึกการซื้อขายรายใหญ่, หลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวถือ และบันทึกการซื้อขายนอกเวลาทำการ 

1.2 วันเปิดปิดทำการ


โดยทั่วไปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ หยุดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์, วันหยุดราชการและวันหยุดพิเศษของสถาบันการเงิน ดังนี้

วันหยุดทำการซื้อขายประจำปี 2021

เดือน

วันที่

วันหยุด

มกราคม

1

วันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์

12

26

วันหยุดพิเศษของสถาบันการเงิน

วันมาฆบูชา

เมษายน

6

 

 

13

14

15

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์

พฤษภาคม

3

4

26

ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

วันฉัตรมงคล

วันวิสาขบูชา

มิถุนายน

3

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กรกฎาคม

26

28

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม

12

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

กันยายน

24

วันหยุดพิเศษของสถาบันการเงิน

ตุลาคม

13

 

 

22

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ชดเชยปิยะมหาราช

ธันวาคม

6

 

 

 

10

31

ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันรัฐธรรมนูญ

วันสิ้นปี

 

การเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของตลาดหุ้นไทยเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย(วันหยุดพิเศษ) และสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เสมอ นักลงทุนควรติดตามข่าวสารวันหยุดเพิ่มเติมพิเศษตลอดเวลา สำหรับสถาบันการเงินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สตูล และสงขลาจะมีวันหยุดพิเศษ เช่น วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี(วันรายอปอซอ), วันตรุษอีติ้ลอัฎฮา(วันรายอฮัจยี) และวันตรุษจีนเพิ่มเติม 

2. ตลอดหุ้นสหรัฐอเมริกา: เวลาเปิดปิดทำการ

ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ตลาดหุ้นเปิดปิดกี่โมงนั้น จะมีเวลาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรัฐและประเภทของสินทรัพย์ ตารางข้างล่างจะยกประเภทสินทรัพย์ Tape A, B, C และเวลาทำการตลาดหลักทรัพย์ระดับชาติ รวมถึงเวลาทำการของตลาด Nasdaq ที่อ้างอิงกับเวลาเปิดปิดทำการตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก


2.1 ตลาดหุ้นเปิดปิดกี่โมง: ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก Tape A

เวลาท้องถิ่น

เวลาไทย

คาบการทำการ

06.30 – 09.30 น.

17.30 – 20.30 น.

ช่วงก่อนเปิดตลาดเช้า(Pre-Opening 1)

09.30 – 15.45 น.

20.30 – 02.45(เช้า) น.

ช่วงเปิดตลาดการซื้อขายหลักเพื่อหาราคาเปิด(Core Open Auction)

15.45 - 16.00 น.

02.45 – 03.00(เช้า) น.

ช่วงก่อนปิดตลาด(Closing Imbalance Period)

16.00 น. 

03.00(เช้า) น.

ปิดรับคำสั่งซื้อขายและปิดทำการ(Closing Auction)

 

ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก Tape B และ C

เวลาท้องถิ่น

เวลาไทย

คาบการทำการ

06.30 – 07.00 น.

17.30 – 18.00 น.

ช่วงก่อนเปิดตลาดเช้า(Pre-Opening 1)

07.00 – 09.30 น.

18.00 – 20.30 น.

ช่วงเปิดตลาดการซื้อขายเช้า(Early Trading)

09.30 - 16.00 น.

20.30 – 03.00(เช้า) น.

ช่วงเปิดตลาดการซื้อขายหลัก(Core Trading)

16.00 น. 

03.00(เช้า) น.

ปิดรับคำสั่งซื้อขายและปิดทำการ(Closing Auction)

 

ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กทั่วไป

เวลาท้องถิ่น

เวลาไทย

คาบการทำการ

06.30 – 07.00 น.

17.30 – 18.00 น.

ช่วงก่อนเปิดตลาดเช้า(Pre-open 1)

07.00 – 09.30 น.

18.00 – 20.30 น.

ช่วงเปิดตลาดการซื้อขายเช้า(Early Trading)

09.30 - 16.00 น.

20.30 – 03.00(เช้า) น.

ช่วงเปิดตลาดการซื้อขายหลัก(Core Trading)

16.00 – 20.00 น. 

03.00(เช้า) – 07.00(เช้า) น.

ช่วงเปิดตลาดการซื้อขายรอบค่ำ(Late Trading)


2.2 ตลาดหุ้นเปิดปิดกี่โมง: ตลาด Nasdaq 

ตลาด Nasdaq

เวลาท้องถิ่น

เวลาไทย

คาบการทำการ

04.00(เช้า) – 09.30 น.

15.00 – 20.30 น.

ช่วงก่อนเปิดตลาดเช้า(Pre-Opening)

09.30 - 16.00 น.

20.30 – 03.00(เช้า) น.

ช่วงเปิดตลาดการซื้อขายหลัก(Core Trading)

04.00(เช้า) – 20.00 น.

15.00 – 07.00(เช้า) น.

เวลาระบบเปิดและปิดทำการ

 

ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและตลาด Nasdaq ไม่มีเวลาหยุดพัก เทรดได้ตลอดเวลาเปิดทำการ และจะมี 4 ช่วงการเทรด ได้แก่ ช่วงก่อนเปิดตลาดเช้า, ช่วงเปิดตลาดซื้อขายเช้า, ช่วงเปิดตลาดการซื้อขายหลัก และช่วงปิดตลาด อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรตรวจสอบเวลาทำการของแต่ละประเภทสินทรัพย์ที่ต้องการเทรดเสมอ เช่น กองทุนรวม หรือ กองทุนดัชนีรวม 

 

อีกสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนควรจะทราบคือ ในสหรัฐอเมริกาจะมีช่วงออมแสงแดด(Daylight Saving Time) โดยเฉพาะในรัฐนิวยอร์กที่จะปรับเวลาสองช่วงในทุกปี ตั้งแต่ 14 มีนาคม ซึ่งจะปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมงและ ตั้งแต่ 7 พฤศจิกายนจะปรับเวลาให้ช้าลง 1 หนึ่งช่วงโมง หากนักลงทุนในประเทศไทยต้องการเทรดตามตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ควรปรับเช็คเวลาอยู่เสมอเพื่อที่การเทรดจะได้ราบรื่น

 

2.3 วันเปิดปิดทำการ: สำหรับตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และตลาด Nasdaq ในสหรัฐอเมริกา 


โดยทั่วไปตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาจะเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หยุดทำการทุกวันเสาร์และอาทิตย์ รวมถึงวันหยุดประจำปี ดังต่อไปนี้ 

 

วันหยุดทำการซื้อขายประจำปี 2021

เดือน

วันที่

วันหยุด

มกราคม

1

18

วันขึ้นปีใหม่

วันคล้ายวันเกิด Martin Luther King, Jr.

กุมภาพันธ์

15

วันคล้ายวันเกิดอดีตประธานาธิบดีวอชิงตัน(Washington’s Day)

เมษายน

2

วันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์(Good Friday)

พฤษภาคม

31

วันระลึกทหารผ่านศึก(Memorial Day)

มิถุนายน

5

วันชาติอเมริกา(Independence Day)

กันยายน

6

วันแรงงาน

พฤศจิกายน

25

วันขอบคุณพระเจ้า

ธันวาคม

24

วันคริสมาสต์ 

 

นอกเหนือจากที่นักลงทุนได้ทราบแล้วว่าตลาดหุ้นเปิดปิดกี่โมง ข้อควรระวังในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะวันหลังจากวันขอบคุณพระเจ้า ในวันที่ 26 พฤศจิกายน ตลาดหลักทรัพย์ฯเปิดทำการ แต่จะปิดทำการก่อนเวลาปกติ คือ ปิดทำการที่เวลา 13 นาฬิกา ณ เวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์ก หรือ เที่ยงคืน ณ เวลากรุงเทพฯ ประเทศไทย