การคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำ: ลงทุนทองคำในปี 2021 คุ้มค่าหรือไม่?


1. ปัจจัยแนวโน้มราคาทองคำทั่วไป

การคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำโดยมีจุดประสงค์ที่จะซื้อขายไว้เก็งกำไรนั้น มีหลายปัจจัยที่จะทำให้การคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำต่ำหรือสูงขึ้น เช่น เหตุการณ์โลกต่าง ๆ ในปัจจุบัน, ความผันผวนของเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ, การลดลงหรือเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยเงินฝากในสหรัฐอเมริกา, โรคภัยไข้เจ็บ, อัตราเงินเฟ้อ, ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก หรือเหตุการณ์หงส์ดำ(Black swan) ในแวดวงการเงิน เป็นต้น

1.1 ปัจจัยที่ทำให้แนวโน้มราคาทองคำสูงขึ้นในปี 2021

ปัจจัยแรก การฉีดอัดเงินหรือกระตุ้นเงินในเศรษฐกิจของรัฐบาล ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอยตามอัธยาศัย และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความเคลื่อนตัว โดยทั่วไปจะมาพร้อมกับการให้สิทธิพิเศษทางภาษี ลดภาระภาษีให้ประชาชน

ปัจจัยที่สอง ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ หากมีความอ่อนตัว ก็จะทำให้การคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำสูงขึ้น เพราะทองคำจะอิงกับราคาเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นเงินสกุลใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นสกุลเงินที่มีความน่าเชื่อถือ ใช้ในวงกว้าง และปัจจัยที่สาม อัตราเงินเฟ้อ และสินค้าโภคภัณฑ์(น้ำมัน) เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้แนวโน้มราคาทองทำสูงขึ้นเช่นกัน

1.2 ปัจจัยที่ทำให้แนวโน้มราคาทองคำต่ำลงในปี 2021

การยกเลิกโครงการอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯแข็งตัว และส่งผลให้ราคาทองคำลดลง อีกหนึ่งปัจจัยคือ เมื่อสถานการณ์โรคติดต่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และเมื่อรัฐบาลควบคุมการติดเชื้อได้ พร้อมทั้งได้สั่งใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพทันต่อการกลายพันธุ์ต่าง ๆ จะทำให้สภาวะเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ปกติ ก็จะทำให้ราคาทองคำลดลงเช่นกัน

2. ตารางการคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา

ตารางการคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำ ตั้งแต่ปี 2016-ปัจจุบัน

เดือน

2016

2017

2018

มกราคม

$1,118.12

+5.63%

$1,210.47

+5.20%

$1,344.54

+3.22%

กุมภาพันธ์

$1,238.36

+10.75%

$1,248.22

+3.12%

$1,318.20

-1.96%

มีนาคม

$1,232.15

-0.50%

$1,248.78

+0.04%

$1,325.03

+0.52%

เมษายน

$1,292.77

+4.92%

$1,267.91

+1.53%

$1,315.50

-0.72%

พฤษภาคม

$1,214.95

-6.02%

$1,268.55

+0.05%

$1,297.90

-1.34%

มิถุนายน

$1,321.49

+8.77%

$1,241.33

-2.15%

$1,252.40

-3.51%

กรกฎาคม

$1,350.57

+2.20%

$1,268.95

+2.23%

$1,223.70

-2.29%

สิงหาคม

$1,308.76

-3.10%

$1,320.65

+4.07%

$1,201.47

-1.82%

กันยายน

$1,315.55

+0.52%

$1,279.72

-3.10%

$1,190.40

-0.92%

ตุลาคม

$1,276.75

-2.95%

$1,270.65

-0.71%

$1,215.00

+2.07%

พฤศจิกายน

$1,172.89

-8.13%

$1,274.56

+0.31%

$1,222.14

+0.59%

ธันวาคม

$1,150.62

-1.90%

$1,302.67

+2.21%

$1,282.20

+4.91%

ราคาเฉลี่ย

$1,249.42

$1,266.87

$1,265.70

ตารางการคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำ ตั้งแต่ปี 2016-ปัจจุบัน(ต่อ)

เดือน

2019

2020

2021

มกราคม

$1,321.20

+3.04%

$1,589.69

+4.78%

$1,846.72

-2.70%

กุมภาพันธ์

$1,313.00

-0.62%

$1,585.63

-0.25%

$1,732.53

-6.18%

มีนาคม

$1,291.91

-1.61%

$1,575.01

-0.67%

$1,707.47

-1.45%

เมษายน

$1,283.35

-0.66%

$1,685.13

+6.99%

$1,768.76

+3.59%

พฤษภาคม

$1,305.20

+1.70%

$1,729.33

+2.62%

$1,907.06

+7.82%

มิถุนายน

$1,409.10

+7.96%

$1,781.86

+3.04%

$1,871.22

-0.90%

กรกฎาคม

$1,412.30

+0.23%

$1,947.90

+10.83%

สิงหาคม

$1,520.34

+7.65%

$1,967.24

-0.39%

กันยายน

$1,472.16

-3.17%

$1,885.33

-4.16%

ตุลาคม

$1,512.56

+2.74%

$1,877.90

-0.39%

พฤศจิกายน

$1,463.60

-3.24%

$1,776.70

-5.39%

ธันวาคม

$1,517.81

+3.66%

$1,897.90

+6.82%

ราคาเฉลี่ย

$1,401.88

$1,774.97

จากปี 2016 จนถึงปัจจุบัน 2021 จะเห็นได้ว่าราคาทองคำได้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ราคาต่ำสุดที่ $1,118.12 จนถึงราคาสูงสุดที่ $1,967.24 63 ซึ่งในระยะห้าปีที่ผ่านมาราคาทองคำขึ้นสูงอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบันนักลงทุนที่ได้ถือทองคำตั้งแต่ปี 2015 หากถือต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจะมีกำไรส่วนต่าง +/- ประมาณ $753

จากตารางทำให้ได้ข้อสรุปว่า ราคาทองคำมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่สูงขึ้นทุกปี ยกเว้นปี 2018 ที่ราคาทองคำมีความผันผวนมาก ทำให้ราคาทองคำตกลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน หรือแม้กระทั่งวิกฤตการณ์โรคระบาดในปี 2020 ก็มิได้ทำให้ราคาทองคำตกลงแม้แต่นิดเดียว ฉะนั้นการคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำในอีก 5 ปีข้างหน้า หากนักลงทุนริเริ่มที่จะลงทุนในทองคำมูลค่าเพิ่มจะมีแนวโน้มในทางที่ดีอย่างแน่นอน

3. การคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำใน2021 และในอีก 5 ปีข้างหน้า

การคำนวณแนวโน้มราคาทองคำในอีก 5 ปีข้างหน้าโดยมากจะมาจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ในสถาบันการเงินระดับโลก, ปัจจัยพื้นฐานของตลาดทองคำ, ความเคลื่อนไหวของตลาดทองคำในปัจจุบัน, สถิติต่าง ๆ ในรอบ10 ปีที่ผ่านมา และการวิเคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน


3.1 ราคาทองคำในปี 2021

นักวิเคราะห์หลายท่านจากสถาบันการเงินชั้นนำ เช่น Capital Economics, Mark Mead Baillie/FX Empire, Goldman Sachs, และ Commerzbank ก็ได้รายงานการคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำไปในทิศทางเดียวกัน นั่นก็คือ ราคาทองคำในปี 2021 มีโอกาสขึ้นสูงถึง $1,900 - $2,401

3.2 ราคาทองคำในอีก 5 ปีข้างหน้า

ในระยะยาวอีกห้าปีข้างหน้า นักวิเคราะห์จากสถาบันการเงิน เช่น Bloomberg Intelligence, Frank Holmes, Edelweiss และ Kimble Charting Solutions ได้คาดหวังว่าราคาทองคำจะทะยานสูงขึ้นตั้งแต่ $2,600 - $4,500

4. 10 เคล็ดลับในการซื้อทองคำในปี 2021


ผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำได้รวบรวม 10 เคล็ดลับในการเข้าซื้อทองคำได้ดังต่อไปนี้

4.1 ควรซื้อเฉพาะทองคำแท่งและเงินแท่งรูปธรรมเท่านั้น

นักลงทุนควรซื้อทองคำแท่งและเงินแท่งที่สามารถเข้าถือครอง และมีการส่งมอบทองคำและเงินแท่งอย่างเป็นรูปธรรม มีตราประทับทองและมีเลขทะเบียนสำหรับตรวจสอบ ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มการเทรดทองคำผ่านระบบดิจิตอลเป็นจำนวนมาก ทำให้นักลงทุนเข้าใจว่า หากตนซื้อผ่านระบบฯแล้ว จะได้กรรมสิทธิ์ทองแท่งหรือเงินแท่งทันที ซึ่งในความเป็นจริงนักลงทุนไม่มีสิทธิในทองคำแท่ง มีเพียงแต่สิทธิในการได้รับเป็นเงินสดเท่านั้น

4.2 ควรเก็บทองคำในสถานที่ ที่มีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินสูงสุด

เมื่อนักลงทุนซื้อทองคำแท่งหรือเงินแท่งรูปธรรมแล้ว ควรมองหาสถานที่ที่มีกฎหมายในการคุ้มครองทรัพย์สินที่ดีที่สุด เช่น เก็บรักษาในประเทศสวิสเซอร์แลนด์, ราชรัฐลิกเตนสไตน์, ประเทศลักเซมเบิร์ก หรือสิงค์โปร เมื่อนักลงทุนได้ทำการฝากทองคำแท่งไว้กับบริษัทรักษาความปลอดภัยทองคำแท่ง โดยเฉพาะในประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ดี จะทำให้นักลงทุนมีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในตัวทองคำแท่ง จะเรียกใช้ทองคำเมื่อใดก็ย่อมได้ เช่น บริษัทฯไม่สามารถนำทองคำที่ฝากไว้ไปลงทุนต่อ, หมุนเวียน หรือ ปล่อยต่อได้ เป็นต้น

4.3 ควรลงทุนในเหรียญกษาปณ์รุ่นพิเศษจากรัฐบาล

นักลงทุนสามารถซื้อเหรียญกษาปณ์ทองคำรุ่นพิเศษ หรือรุ่นหายากจากตัวแทนจำหน่ายของรัฐบาลก็มีมูลค่าสูงเช่นเดียวกับทองคำแท่งหรือเงินแท่ง เช่น เหรียญทองคำแท้ Maple Leaf ของประเทศแคนาดาหนัก 1 ออนซ์ มีมูลค่าถืง $1,916.40 และเหรียญ Australian Nugget ที่ ¼ ออนซ์ มีมูลค่าถึง £373,98

4.4 ควรสร้างคลังทองคำระยะยาว

นักลงทุนควรซื้อทองคำเก็บไว้เพื่อสร้างคลังในระยะยาวอย่างน้อย 10-20 ปีขึ้นไป เพราะการถือทองคำสามารถไว้ใช้จ่ายได้ในยามฉุกเฉิน หรือในเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำได้เมื่อธนบัตรหรือเงินตรากลายเป็นของไม่มีค่า นักลงทุนควรนำเงินกำไรมาต่อยอดซื้อทองคำสร้างเป็นคลังต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อไว้ใช้ในอนาคต

4.5 ไม่ควรกู้ยืมเพื่อซื้อทองคำ

นักลงทุนควรใช้เงินออมเพื่อลงทุนในทองคำและเก็บรักษาทองคำไว้เก็งกำไรในระยะยาว การกู้ยืมเงินมาลงทุนในทองคำนั้น อาจจะไม่ทำให้นักลงทุนได้กำไรมากนัก เพราะต้องเสียค่าดอกเบี้ย และหากราคาทองคำในตลาดมีความผันผวน นักลงทุนอาจเสียเปรียบในการลงทุนได้

4.6 ควรเก็บรักษาทองคำบางส่วนใกล้ตัว

นักลงทุนควรหาสถานที่เก็บทองคำบางส่วนไว้ใกล้ตัวเสมอ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินต้องใช้ทองคำ นักลงทุนควรเข้าถึงได้ตลอดเวลาและในทันที และไม่ควรเก็บทองคำไว้ในที่ใดที่หนึ่ง เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด นักลงทุนอาจจะไม่มีเวลาในการรวบรวมทองคำได้


4.7 ควรเก็บรักษาแยกกับระบบธนาคาร

เมื่อลงทุนในทองคำแล้ว ควรหาที่เก็บแยกออกจากระบบธนาคาร หากนำทองคำไปฝากในธนาคาร สิทธิในทรัพย์สินของนักลงทุนภายใต้ระบบธนาคารนั้น ผู้ฝากจะได้รับกรรมสิทธิ์ชั่วคราว เมื่อมีเหตุจำเป็น ธนาคารสามารถนำยึดหรือนำทองคำที่ฝากไปหมุนเวียนต่อได้

4.8 ควรกระจายทองคำในสถานที่เก็บรักษาต่าง ๆ

การกระจายการเก็บทองคำแท่งไว้ในสถานที่ต่าง ๆ ถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะในประเทศที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน ปัจจุบันประเทศสิงค์โปรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในเอเชีย ที่มีความเสถียรภาพทางการเงินไม่แพ้ลิกเตนสไตน์ และสวิสเซอร์แลนด์ เนื่องจากระยะหลังธนาคารในสวิสเซอร์แลนด์ค่อนข้างมีชื่อเสียเรื่องของการโอนย้ายเงิน และบัญชีลับอย่างอื้อฉาว

4.9 ควรศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อและเก็บรักษาทองคำ

โดยทั่วไปการลงทุนหรือมีครอบครองไว้ซึ่งทองคำแท่ง, เงินแท่ง หรือเหรียญกษาปณ์ทองคำในปริมาณเล็กน้อย นักลงทุนไม่จำเป็นต้องรายงานการซื้อขายต่อรัฐ แต่ถ้าหากต้องการซื้อขายในปริมาณมาก ควรศึกษากฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่นักลงทุนได้ทำการซื้อขาย และเรื่องการแจ้งทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี มิเช่นนั้นอาจจะโดยยึดทรัพย์สินได้

4.10 ควรลงทุนในทองคำอย่างน้อย 5 ปี

นักลงทุนควรจะต้องลงทุนอย่างระยะยาวอย่างต่ำ 5 ปี  และเงินที่นำมาลงทุนในทองคำควรเป็นเงินก้อนที่นักลงทุนไม่มีความจำเป็นต้องใช้ เพราะใน 5 ปีเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการคำนวณวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ